Επιστροφή στην προηγούμενη

waterlogic 0038

Τα  φίλτρα ενεργού άνθρακα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα βελτίωσης πόσιμου νερού της Waterlogic, έχουν σχεδιαστεί στο να απομακρύνουν αποτελεσματικά τους περισσότερους μολυσματικούς παράγοντες που βρίσκονται στο νερό. Με την απομάκρυνση του χλωρίου και οποιασδήποτε οσμής από το νερό, η γεύση του νερού βελτίωνεται δραστικά.

Tα φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι αποτελεσματικά στην απομάκρυνση εντομοκτόνων, παρασιτοκτόνων, βενζόλης, πετρο-χημικών, αποφυλλιστικών κ.λ.π. Η λίστα με τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να απομακρυνθούν μέσω φίλτρων ενεργού άνθρακα είναι εκτενής.

Tα συστήματα βελτίωσης πόσιμου νερού Waterlogic, έχουν επίσης πιστοποιηθεί με ΧΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΑ από τον οργανισμό WQA για το κριτήριο 42 και 53 (απομάκρυνση κύστεων). Η διαδικασία των τριών σταδίων φιλτραρίσματος της Waterlogic, περιλαμβάνει προκαταστάλαγμα άνθρακα και μικροφιλτράρισμα, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό και ταυτόχρονα επιτρέπει στις φυσικές ανόργανες ουσίες και στα ζωτικά ιχνοστοιχεία που υπάρχουν στο νερό να παραμένουν.

H Waterlogic προσφέρει μια σειρά συνδυασμών φιλτραρίσματος οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν για να εξυπηρετούν τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες νερού. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και η αντίστροφη όσμωση είναι στη διάθεση μας για την απομάκρυνση λιπασμάτων/νιτρωδών, μόλυβδου, χαλκού, μαγνήσιου όπως επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό μολυσματικών παραγόντων.
Tα φίλτρα της Waterlogic έχουν επιπλέον σχεδιασθεί για ευκολία στη χρήση, περιλαμβάνοντας χρήγορη απελευθέρωση και αυτόματο κλείσιμο του νερού.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
Φιλτράρισμα είναι η διαδικασία του να διέρχεται το νερό με τη βοήθεια ενός και την απομάκρυνση των ύποπτων σωματιδίων.
Σκοπός του φιλτραρίσματος του νερού είναι η απομάκρυνση των ύποπτων στερεών από το νερό.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα εξαιρετικά πορώδες υλικό το οποίο προσελκύει και κρατάει ένα μεγάλο φάσμα από επιβλαβή μολυσματικά κατάλοιπα. Ο ενεργός άνθρακας είναι άνθρακας ο οποίος έχει μία ελαφρά ηλεκτροθετική φόρτιση ενσωματωμένο σε αυτό, πράγμα που αυξάνει την ελκτική του ικανότητα στα χημικά και στις ακαθαρσίες.

Το φιλτράρισμα άνθρακα είναι μια μέθοδος φιλτραρίσματος , για την απομάκρυνση ρύπων και ακαθαρσιών χρησιμοποιώντας τη χημική προσρόφηση.

Κάθε σωματίδιο / κοκκώδες άνθρακα παρέχει μια μεγάλη δομή επιφάνειας / πόρων, επιτρέποντας στους μολυντές την μέγιστη δυνατή έκθεση στις ενεργές θέσεις εντός του  φίλτρου. Μισό κιλό (454 g) ενεργού άνθρακα περιέχει επιφάνεια περίπου 100 στρεμμάτων (~ 40 εκτάρια).

Το πάχος του ενεργού άνθρακα

 

Ο μεγαλύτερος χρόνος επαφής του άνθρακα με έναν ρύπο, οι καλύτερες πιθανότητες να απορροφηθεί από αυτόν. Όσο πιο παχύ είναι το φίλτρο άνθρακα τόσο καλύτερη είναι η προσρόφηση. Εάν ο ρύπος πρέπει να περάσει από ένα μακρύ λαβύρινθο ενεργού άνθρακα, οι πιθανότητες είναι καλύτερα να απορροφηθούν. Αυτό σημαίνει ότι τα λεπτά φίλτρα άνθρακα που χρησιμοποιούνται δεν είναι πολύ αποτελεσματικά στην αφαίρεση χημικών ουσιών και οσμών .

 

 

Ο ενεργοποιημένος άνθρακας λειτουργεί μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται προσρόφηση , όπου μόρια ρύπων στο προς επεξεργασία υγρό παγιδεύονται εντός της δομής πόρων του υποστρώματος άνθρακα. Το φιλτράρισμα άνθρακα χρησιμοποιείται συνήθως για τον καθαρισμό του νερού , το φιλτράρισμα αέρα και τη βιομηχανική επεξεργασία αερίου, για παράδειγμα την απομάκρυνση των σιλοξανίων και του υδρόθειου από το βιοαέριο . Χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές άλλες εφαρμογές, όπως μάσκες αναπνευστικού, καθαρισμό ζαχαροκάλαμου και ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων, ιδίως χρυσού. Χρησιμοποιείται επίσης στα φίλτρα τσιγάρων .

Τα ενεργά φίλτρα άνθρακα  είναι πιο αποτελεσματικά στην απομάκρυνση του χλωρίου, των ιζημάτων, των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), της γεύσης και της οσμής από το νερό. Δεν είναι αποτελεσματικά στην αφαίρεση ορυκτών, αλάτων και διαλυμένων ανόργανων ενώσεων.

Τα τυπικά μεγέθη σωματιδίων που μπορούν να απομακρυνθούν με φίλτρα άνθρακα κυμαίνονται από 0,5 έως 50 μικρόμετρα. Το μέγεθος των σωματιδίων θα χρησιμοποιηθεί ως μέρος της περιγραφής του φίλτρου. Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου άνθρακα βασίζεται επίσης στη ρύθμιση του ρυθμού ροής. Όταν το νερό αφήνεται να ρέει διαμέσου του φίλτρου με βραδύτερο ρυθμό, οι μολυντές εκτίθενται στο μέσο φίλτρου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι συστήματος φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούνται :

 • Σειρές φίλτρων.
 • Περιστρεφόμενου μεγέθους φίλτρα.
 • GAC & CBC φίλτρα ΑΜΑΤΕΚ.
 • Νιτρώδη φίλτρα ΑΜΑΤΕΚ.
  Ολα τα φίλτρα στη σειρά προσαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο ενώ στα περιστρεφόμενα φίλτρα η προσαρμογή τους εξαρτάται από τον κατασκευαστή.
  Διάφορες εταιρείες παράγουν διαφορετικά φίλτρα για το φιλτράρισμα των ψυκτών νερού και δεν είναι συμβατά.ΦΙΛΤΡΑ WATERLOGIC
 • Κυριότεροι προμηθευτές φίλτρων είναι οι ΥΟUNWOD & OMNIPURE. Κάποια φίλτρα τα προμηθεύονται επίσης από την ΑΜΑΤΕΚ.
 • Τα περιστρεφόμενα φίλτρα είναι διαφορετικά από εταιρεία σε εταιρεία και έτσι είναι διαφορετικές οι κεφαλές των φίλτρων.
 • Οι κεφαλές των φίλτρων μπορεί να είναι με βαλβίδες ή χωρίς βαλβίδες. Ολα μοιάζουν ίδια, παρόλα αυτά η κύρια διαφορά ανάμενα τους είναι η γνησιότητα στο εσωτερικό τους.